Od roku 2018 spolupracujeme priamo a férovo s poľnohospodármi

Pomáhame v Kambodži tým najchudobnejším farmárom, zlepšujeme ich platové podmienky a motivujeme k zmene aj ostatných.

PRIAMY OBCHOD A SPRAVODLIVÝ OBCHOD

V dnešnej dobe je .pepper..field jedinou firmou na svete, ktorá platí malým farmárom 100% spravodlivú obchodnú cenu oficiálne stanovenú KPPA - navyše túto sumu vždy dostanú priamo od nás, v plnej výške, bez akýchkoľvek prostredníkov. Všetko je pod našou úplnou kontrolou. Snažíme sa týmto spôsobom zmeniť platové podmienky v Kambodži k lepšiemu a motivovať aj ostatných.

PREČO MALÉ FARMY?

Malé farmy v Kambodži majú najlepší know-how na pestovanie korenia už od 13. storočia. Celkovo je v Kambodži približne 300 malých rodinných fariem oproti približne piatim veľkým farmám, ktoré vlastnia cudzinci. Od spustenia projektu v roku 2018 sme podporili nákupom korenia neuveriteľných 200 malých rodín. Cieľom .pepper..field je zabezpečiť dlhodobý a udržateľný rozvoj týchto farmárov, od ktorých za spravodlivých obchodných podmienok budeme trvale nakupovať 100 % ich produkcie, aby ich deti mohli prevziať rodinné dedičstvo.

AKO POMÁHAJÚ PENIAZE?

Väčšina týchto rodín používa peniaze na údržbu farmy, zdravotnú starostlivosť, školné a pomôcky pre deti. Zaviazali sme sa vracať časť zisku späť do Kambodže na projekty spojené so školstvom a zdravotníctvom. Všetkých farmárov poznáme a vždy sa o nich postaráme! V čase koronavirovej krízy v r. 2020 sme usporiadali potravinovú zbierku Milion pre Kambodžu.